Algemene voorwaarden

DEELNAME 
1. Voorafgaand aan de cursus / coaching vind een voorgesprek plaats. Na een akkoord van beide partijen ben je ingeschreven bij Natural Happy. In dit gesprek kan ik (coach) en jij (deelnemer) besluiten om deelname niet door te laten gaan. Indien dit van toepassing is worden er geen kosten in rekening gebracht.  
2. (Indien er sprake is van een cursus in groepsverband dan is de deelnemer verzekerd van een plaats wanneer deze officieel per mail is bevestigd door Natural Happy. Na deze bevestiging worden er cursuskosten in rekening gebracht welke betaald dienen te worden door de cursist/coachee.  

MINIMUM AANTAL DEELNEMERS  
3. Het minimum aantal deelnemers voor een cursus, workshop of andere activiteit is 3. Indien er sprake is van een minimum aantal deelnemers voor de start van de activiteit dan behoudt Natural Happy zich het recht voor de deelnemer door te plaatsen na de eerst volgende geplande groep met het minimum aantal deelnemers. 
Dit is uiterraard na overleg met de deelnemer / cursist / coachee.  

INVESTERING IN JEZELF  
4. De investering in jezelf is het bedrag zoals vermeld op de website en dient te worden voldaan binnen 14 dagen na inschrijving en ten minste voor aanvang van de eerste bijeenkomst van de cursus of activiteit.   Natural Happy hoopt natuurlijk dat annulering niet van toepassing zal zijn. Mocht dit toch het geval zijn dan is er een annuleringsregeling van toeassing.  

> tot 4 weken voor aanvangsdatum € 50,-  
> tot 3  weken voor aanvangsdatum  50%  
> tot 1 week voor aanvangsdatum 80%  

Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk evenals wanneer de training tussentijds onderbroken wordt.  
bij stoppen tijdens de training is geen restitutie mogelijk. 

SCHADE  
5. Bij schade gemaakt door deelnemer, wordt de deelnemer aansprakelijk gesteld. 

GEZONDHEID  
6. Een deelnemer is verplicht voorafgaand aan de training relevante informatie te verstrekken over zijn/haar fysieke en geestelijke gezondheid en blijft altijd zelf aansprakelijk voor het welbevinden. In een kennismakingsgesprek kan aangeraden worden om vanwege bovenstaande niet deel te nemen. Een coachee blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen aan oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Natural Happy kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van hiervan. 

THE RULES  
7. Cursisten en coachees  dienen zich te houden aan de voor de locatie geldende huisregels: roken is niet toegestaan. Gebruikmaken van mobiele telefoon tijdens de training in de locatie wordt afgeraden. 

WIJZIGINGEN 
8. Door omstandigheden kunnen er soms kleine wijzigingen plaatsvinden door onmacht betreffende uren, plaats of data. Coachees en cursisten worden tijdig hiervan op de hoogte gesteld. Indien de cursus door uitval (ziekte o.i.d.) van de trainger wordt afgebroken, en inhale is niet mogelijk, dan ontvangt de cursist een resitutie van het cursusgeld voor de overige bijeenkomsten (naar ratio).  
9. Indien noodzakelijk kan Natural Happy de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen. Inschrijving en deelname aan de activiteiten van Natural Happy betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.